Λογοδιάρροια με τον Γιωρίκα και τον Κωστίκα - 18 - Και η πρώτη εκπομπή της δεκαετίας

0:00:00
0:00:00