Η σεξουαλική διαφώτιση των νέων μέσω της χριστιανοσύνης

Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, αυτό είναι μια σάτιρα