Μετάδοση χαμηλών δεδομένων για κινητό τηλέφωνο

Η μετάδοση χαμηλού εύρους ζώνης απαιτεί 10MB για ακρόαση μίας ώρας.

Για μετάδοση σε εξωτερικό πρόγραμμα αναπαραγωγής (πχ VLC) χρησιμοποιείστε αυτόν τον σύνδεσμο.