Αντιμιλιταριστικές εκπομπές

Ολική άρνηση στράτευσης (08-02-2012)


1:04:11 minutes (58.77 MB)

Ούτε μία ώρα στο στρατό (04-03-2010)

Εκπομπή με θέμα την άρνηση στράτευσης στην οποία συμμετέχουν άτομα από την ομάδα Ι6 και το Σύνδεσμο Αντιρρησιών Συνείδησης.


2:00:42 minutes (110.51 MB)

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου