Επικοινωνία με κρατούμενους(ες) από Θήβα και Γρεβενά (09-12-2010)