Εκπομπή δικτύου αυτοοργανωμένων ραδιοφώνων για το άσυλο(23/12/2018)

Ηχητικό αρχείο εκπομπης από άτομα του δίκτυου αυτοοργανωμένων ραδιοφώνων του ελλαδικού χώρου, με θέμα το ζήτημα του πανεπιστημιακόυ ασύλου και όχι μόνο.

0:00:00
0:00:00