Τι καφέ; | 19.10.18

Πρώτη μας εκπομπή. Διαβάζουμε τον καφέ. Μεγάλη πόρτα θα διαβείς

Cover (front)