ΧΙΟΝΟΛΥΒΔΟΙ(7/1/19)

Τα χίονια στο Αστεροσκοπείο δεν έλιωσαν ακόμα, φασαίοι και αφεντικά θα φάτε σκέτο χώμα