ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥΣ 3-8-2019