Ο ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΕΝΟΠΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ( ΕΣΔΑ ) ΜΕΡΟΣ Β' 4-6-2019