Με βροχή Πολυτεχνείου | 16.11.18

ζεστος καφες με βροχούλα και νέα Πολυτεχνείου. Περίεργοι νοσοκόμοι και εργαζόμενοι με "ρεπό αυνανισμού", και ο καφές κρύωσε