Βιβλιοπαρουσίαση: Το τέλος του πολέμου-προφίλ από τη Βοσνία 1995-96- Joe Sacco - 9ο Φεστ Ελευθεριακού Βιβλίου

Βιβλιοπαρουσίαση του κομικ του Joe Sacco "το τέλος του πολέμου, προφίλ από τη Βοσνία 1995-96, με εισήγηση από το Κινηματικό Αρχείο Ιωαννίνων, στα πλαίσια του 9ου Φεστιβάλ Ελευθεριακού Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 18.6.19