Βιβλιοπαρουσίαση: Η κοινότητα ενάντια στο κράτος - Γκουστάβ Λαντάουερ - 9ο Φεστ. Ελευθεριακού Βιβλίου

Βιβλιοπαρουσίαση του ¨"η κοινότητα ενάντια στο κράτος" του Γκουστάβ Λαντάουερ από τις εκδόσεις Πανοπτικόν, στα πλαίσια του 9ου Φεστ Ελευθεριακού Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 20.6.19