Η Ζώνη αντιπληροφόρησης

θα πραγματοποιηθεί στις 18:30